top of page

Integracja przez API

api.png

System hiPRO Connector to platforma łącząca

ze sobą wiele rodzajów podmiotów: dystrybutorów, instytucje finansowe, instytucje płatnicze oraz komunikatory internetowe w celu finansowania transakcji w trybie on-line.

 

hiPRO jest platformą pośredniczącą w tym procesie, zapewniającą uspójnienie procesów biznesowych

oraz spełnienie wymagań technicznych wszystkich stron uczestniczących.

hiPRO Connector udostępnia jedno spójne API dla wszystkich partnerów korzystających z platformy, niezależnie od tego która instytucja będzie obsługiwała daną transakcję.

 

Głównym technologicznym zadaniem hiPRO jest zapewnienie spójnego sposobu na dostęp do wielu, bardzo mocno różniących się systemów zewnętrznych, dostarczających różnego rodzaju usługi - tak aby jedna integracja zapewniała wszystkie te usługi naszemu Klientowi.

Model operacyjny

Corporate_Model

hiPRO działa w modelu B2B2C, polegającym
na trójstronnej współpracy pomiędzy dystrybutorem produktów, instytucją zapewniająca finansowanie
oraz płatności, a hiPRO, które pełni rolę koordynatora
i dostawcy technologicznego.

Ekosystem hiPRO zaprojektowany jest w sposób kompleksowy również w aspekcie wdrożenia - gotowych umów oraz wsparcia sprzedaży.

Nasze rola polega na maksymalnym uproszczeniu wdrożenia ekosystemu ułatwiania do Twojej organizacji.

corp_model.png
bottom of page